Με αφορμή μια διεθνή συνάντηση για το TTIP στην Ιταλία

Η Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων ή αλλιώς TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) είναι μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου και ελεύθερων επενδύσεων που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο των –μυστικών– διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ. Το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναγνωρίζει τη σημασία της ενασχόλησης με τις λεπτομέρειες και τις […]

περισσότερα from Με αφορμή μια διεθνή συνάντηση για το TTIP στην Ιταλία

Πρόσκληση υποβολής προσφορών: Υπηρεσίες μετάφρασης / Υπηρεσίες επιμέλειας κειμένων

Το ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ – Παράρτημα Ελλάδας επιθυμεί να συνάψει συνεργασία… […]

περισσότερα from Πρόσκληση υποβολής προσφορών: Υπηρεσίες μετάφρασης / Υπηρεσίες επιμέλειας κειμένων