header-image

Jürgen Schär, γενικός εισαγγελέας Δρέσδης

 

Περίληψη εισήγησης

1. Όσο σημαντική κι αν είναι η αγανάκτηση της κοινωνίας των πολιτών με δεδομένη αφορμή και η «εξέγερση των εντίμων» (Schröder 2002) κατά της ακροδεξιάς βίας, ενέχει ωστόσο πάντα και τον κίνδυνο της αποδυνάμωσης της ευθύνης: Η ευθύνη είναι πάντα συγκεκριμένη.
Το δημοκρατικό κράτος δικαίου και ελευθερίας είναι βέβαια ουδέτερο από άποψη κοσμοθεωρίας, δεν είναι όμως ανυπεράσπιστο απέναντι στους εχθρούς του.
Για μια αποτελεσματική ποινική δίωξη, πρωτίστως υπεύθυνες είναι οι διωκτικές αρχές, δηλαδή οι αστυνόμοι, οι εισαγγελείς και οι δικαστές.
Ήταν και εξακολουθεί να είναι αναγκαίο να συμπληρωθεί το αίτημα για «εξέγερση των εντίμων» με το αίτημα για «αφύπνιση των αρμοδίων».
Παράλληλα με μια καλή ποινική νομοθεσία απαιτείται η βούληση για δίωξη, δηλαδή η ιδιαίτερη προσοχή στην ακροδεξιά, η σχετική ευαισθητοποίηση των αστυνομικών, εισαγγελέων και δικαστών.
Η οργανωμένη ακροδεξιά που κάνει χρήση βίας είναι η πρωτεύουσα απειλή για το δημοκρατικό συνταγματικό κράτος («ο εχθρός βρίσκεται δεξιά» = καγκελάριος του Ράιχ
JosephWirth, 1922 [κέντρο]).

2. Η ένταση της ποινικής δίωξης πρέπει να είναι ανάλογη με την επικινδυνότητα της εγκληματικής επίθεσης κατά της κοινότητας δικαίου. Γι’ αυτό απαιτείται συγκέντρωση της ποινικής δίωξης. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την αρχή της νομιμότητας δεν έγκειται στην πιθανή παραμέληση της δίωξης μικρής σημασίας εγκλημάτων, αλλά στο να έρχονται σε δεύτερη μοίρα οι σοβαρές και συνακόλουθα συχνά ευρύτερες και περίπλοκες ποινικές υποθέσεις.
Γι’ αυτό απαιτείται μια ρεαλιστική εκτίμηση της κατάστασης.
Η εισαγγελία της Δρέσδης θεωρεί από το 2000 κύρια ευθύνη της στο πλαίσιο της καταπολέμησης της ακροδεξιάς την αποτελεσματική και συνεπή αντιμετώπιση της οργανωμένης βίας. Αυτό απαιτεί στοχοθετημένες έρευνες στα βάθη δομών που χρησιμοποιούν οι εγκληματίες για να προστατευθούν. Μόνο έτσι μπορεί να επιτευχθεί να βγουν οι δράστες από την ανωνυμία και να πραγματοποιηθεί η δέουσα ποινική δίωξη.

3. Η ποινική δίωξη πρέπει να είναι ανάλογη με την απειλή.
Για τον λόγο αυτόν αναπτύξαμε την έννοια των επονομαζόμενων ερευνών δομών.

– Από άποψη πολιτικής για την αντιμετώπιση του εγκλήματος:
Η απόσπαση των δραστών από τους χώρους προστασίας τους, η διαλεύκανση και καταστροφή των δομών, δηλαδή η αντιμετώπιση της αφάνειάς τους. Με τον τρόπο αυτόν εμποδίζεται και η περαιτέρω ριζοσπαστικοποίηση (ανελισσόμενος κύκλος βίας).

-η έρευνα των δομών από ποινική άποψη σημαίνει: διεξαγωγή ερευνών για τα επονομαζόμενα «εγκλήματα ενώσεως προσώπων» του γερμανικού ποινικού κώδικα

έρευνα δομών από άποψη δικονομικού δικαίου: χρησιμοποίηση όλων των δυνατοτήτων του κώδικα ποινικής δικονομίας, συμπεριλαμβανομένων κρυφών ερευνών όπως η παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κ.λπ.
Μόνο οι πολύπλοκες έρευνες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης θα καθιστούσαν δυνατή, και με τη χρησιμοποίηση μεθόδων κρυφής έρευνας (όπως η παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων), τη διάρρηξη των δομών και την εξατομικευμένη ποινική δίωξη.
4.
Εξέταση της αποτελεσματικότητας αυτής της ποινικής δίωξης με κριτικό πνεύμα και με παράδειγμα τους skinheads της SächsischeSchweiz.
Το οργανωμένο βίαιο ακροδεξιό έγκλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με τον κατάλληλο τρόπο από το κράτος δικαίου εφόσον κινητοποιηθεί η απαραίτητη βούληση και δύναμη. Ασφαλώς, τέτοιες διαδικασίες οδηγούν στα όρια του εφικτού (ιδίως αναφορικά με τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους), ωστόσο μας δικαιώνουν επίσης ως προς τη μακρόπνοη στρατηγική μας όσον αφορά την διαρθρωτική ποινική δίωξη.
Επίκαιρο εξακολουθεί να είναι: Το αίτημα για ανεξαρτησία/αυτοδιοίκηση της δικαιοσύνης (συμπεριλαμβανομένης της εισαγγελίας)

5. Οι έρευνες της εισαγγελίας της Δρέσδης για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση σύμφωνα με την παράγραφο 129 του ποινικού κώδικα από τις αρχές του 2000 έως το καλοκαίρι του 2004 είχαν ως αποτέλεσμα την αισθητή κινητοποίηση αντιεγκληματογόνων δυνάμεων και συνεπώς σε μια τουλάχιστον προσωρινή μείωση των υποθέσεων οργανωμένου ακροδεξιού εγκλήματος στην περιοχή της πόλης Pirna στη SächsischeSchweiz. Στην περιοχή της Pirna δημιουργήθηκε ένα δίκτυο δυνάμεων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς.

Στο δίκτυο αυτό συμμετέχουν κρατικοί φορείς σε επίπεδο εργαζομένων και στελεχών.
Ένα παράδειγμα: Η
επιτροπή προσανατολισμού για την ακροδεξιά. Είναι το κρατικό συντονιστικό όργανο υπό το τοπικό συμβούλιο για την κατεύθυνση όλων των δραστηριοτήτων των αρχών και των δικτύων της κοινωνίας των πολιτών. Στην επιτροπή προσανατολισμού συντονίζονται σε κρατικό επίπεδο όλες οι δραστηριότητες για την καταπολέμηση της ακροδεξιάς, ανταλλάσσονται πληροφορίες για τα κεντρικά ζητήματα και προτείνονται αποφάσεις για τις δημοτικές αρχές ή λαμβάνονται αποφάσεις από τους παρόντες φορείς λήψης αποφάσεων! Η επιτροπή προσανατολισμού προΐσταται ενός πυκνού δικτύου πολλών και διαφόρων φορέων για την καταπολέμηση της ακροδεξιάς. Το# εν λόγω δίκτυο αξιολογήθηκε από το πανεπιστήμιο τουBielefeld. Το πανεπιστήμιο τουBielefeldκαταλήγει ειδικότερα στην εκτίμηση ότι στην περιοχή τηςPirna έχει δημιουργηθεί ένα πολύ επιτυχημένο δίκτυο και η δικτύωση των σχετικών ομάδων και κρατικών θεσμών είναι πολύ καλή.
Κατά τη δική μου εκτίμηση
, στην περιοχή SächsischeSchweizOsterzgebirge, μια υποδειγματική συνύπαρξη δυνάμεων της κοινωνίας των πολιτών και κρατικών θεσμών είχε ως αποτέλεσμα τη μεγάλη αποτελεσματικότητα της επαναλαμβανόμενης διαδικασίας καταστολής της ακροδεξιάς.
Πολύ σημαντική είναι εδώ η συμβολή της επονομαζόμενης επιτροπής προσανατολισμού (δεν γνωρίζω καλύτερο παράδειγμα στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας) μαζί με τους περιφερειακούς υπευθύνους φορείς. Στις συζητήσεις δεν γίνεται μόνο διάλογος και ενημέρωση, αλλά λόγω της παρουσίας των φορέων λήψης αποφάσεων είναι επίσης δυνατό να γίνει σωστή δουλειά.

6. Μερικές σημερινές τάσεις στη Σαξονία

7. Τι συζητάμε επί του παρόντος για την αύξηση της απόδοσης;

8. Αναπόσπαστο μέρος της αντιπαράθεσης με την ακροδεξιά εγκληματικότητα είναι η συζήτηση για μια αντιπαράθεση ειρηνική και πολιτισμένη, δηλαδή ιδίως μια αντιπαράθεση σύννομη και χωρίς βία. Οι αριστερές δυνάμεις είναι υποχρεωμένες να κάνουν δύο πράγματα:

α) να αντιμετωπίσουν με κριτικό πνεύμα την εν μέρει αμφιθυμική σχέση τους με τη βία

β) το δημοκρατικό κράτος δικαίου και η κοινωνία των πολιτών πρέπει, σύμφωνα με τα παραπάνω, να συμμετέχουν στον αγώνα κατά της ακροδεξιάς με δημιουργικό τρόπο και οπωσδήποτε με σύμπραξη, χωρίς να αντιμάχονται το ένα το άλλο.
Αριστερά – παρακολούθηση της αστυνομίας και της δικαιοσύνης με κριτικό πνεύμα.

Μια πολιτισμένη αντιπαράθεση με την ακροδεξιά, δηλαδή μια αντιπαράθεση σύννομη και χωρίς βία είναι η άλλη όψη του νομίσματος!