Πρόσκληση υποβολής προσφορών: Υπηρεσίες γραφιστικού σχεδιασμού

Το ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ – Παράρτημα Ελλάδας επιθυμεί να συνάψει: Μια μακροπρόθεσμη συμφωνία παροχής υπηρεσιών γραφιστικού σχεδιασμού μέσω διαδικασίας υποβολής προσφορών. Οι γραφίστες που ενδιαφέρονται θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το γραφείο μας στο [email protected] για να λάβουν τα απαραίτητα έγγραφα και να υποβάλλουν την προσφορά τους στην ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο έως […]

περισσότερα from Πρόσκληση υποβολής προσφορών: Υπηρεσίες γραφιστικού σχεδιασμού

Νέα θέση εργασίας: Office/PR Manager στο Παράρτημα Ελλάδας

Το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ, Παράρτημα Ελλάδας αναζητά έναν/μία Office / PR Manager (πλήρους απασχόλησης). Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ. Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου. […]

περισσότερα from Νέα θέση εργασίας: Office/PR Manager στο Παράρτημα Ελλάδας

Νέα θέση εργασίας: Project Manager στο Παράρτημα Ελλάδας

Το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ, Παράρτημα Ελλάδας αναζητά έναν/μία Project Manager (πλήρους απασχόλησης) με έμφαση στο μεταναστευτικό και αρμοδιότητες για δραστηριότητες στην Ελλάδα και τη Νότια Ευρώπη. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. […]

περισσότερα from Νέα θέση εργασίας: Project Manager στο Παράρτημα Ελλάδας

Πρόσκληση υποβολής προσφορών: Υπηρεσίες μετάφρασης / Υπηρεσίες επιμέλειας κειμένων

Το ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ – Παράρτημα Ελλάδας επιθυμεί να συνάψει: α) μια μακροπρόθεσμη συμφωνία παροχής υπηρεσιών μετάφρασης μέσω διαδικασίας υποβολής προσφορών για τους εξής γλωσσικούς συνδυασμούς: – από Ελληνικά προς Αγγλικά – από Ελληνικά προς Γερμανικά – από Αγγλικά προς Ελληνικά – από Αγγλικά προς Γερμανικά – από Γερμανικά προς Ελληνικά – από Γερμανικά προς […]

περισσότερα from Πρόσκληση υποβολής προσφορών: Υπηρεσίες μετάφρασης / Υπηρεσίες επιμέλειας κειμένων

Πρόσκληση υποβολής προσφορών: Ενοικίαση εξοπλισμού διερμηνείας & audiovisual

Το ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ – Παράρτημα Ελλάδας επιθυμεί να συνάψει μια μακροπρόθεσμη συμφωνία ενοικίασης εξοπλισμού διερμηνείας & audiovisual, μέσω διαδικασίας υποβολής προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το γραφείο μας στο [email protected] για να λάβουν τα απαραίτητα έγγραφα και να υποβάλλουν την προσφορά τους στην ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο έως τις […]

περισσότερα from Πρόσκληση υποβολής προσφορών: Ενοικίαση εξοπλισμού διερμηνείας & audiovisual

Πρόσκληση υποβολής προσφορών: Υπηρεσίες διερμηνείας (GRDE)

Το ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ – Παράρτημα Ελλάδας επιθυμεί να συνάψει μια μακροπρόθεσμη συμφωνία παροχής υπηρεσιών διερμηνείας (γλώσσες: από Ελληνικά στα Γερμανικά και αντίστροφα), μέσω διαδικασίας υποβολής προσφορών. Οι διερμηνείς που ενδιαφέρονται θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το γραφείο μας στο [email protected] για να λάβουν τα απαραίτητα έγγραφα και να υποβάλλουν την προσφορά τους στην ίδια […]

περισσότερα from Πρόσκληση υποβολής προσφορών: Υπηρεσίες διερμηνείας (GRDE)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών: Γυναίκες και λιτότητα

Το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ καλεί για υποβολή προτάσεων για μια μελέτη, στην αγγλική γλώσσα, με θέμα «Feminist Approaches against Austerity Regimes». Δείτε λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο παρακάτω. Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν έως τις 6 Αυγούστου 2017. Η μελέτη θα παραδοθεί έως τις 30 Οκτωβρίου 2017. Όποια/όποιος αναλάβει τη μελέτη θα ενημερωθεί έως τις 10 Αυγούστου. Αρνητικές απαντήσεις δεν […]

περισσότερα from Πρόσκληση υποβολής προσφορών: Γυναίκες και λιτότητα