Βλέμμα στο Φασισμό, Βαγγέλης Παπαδάκης, 24.4.2013

Βλέμμα στο Φασισμό - Κύκλος προβολών
Μια ταινία, μια εισήγηση
Απρίλιος - Μάιος 2013

24.4.2013
120 μέρες στα Σόδομα, του Pier Paolo Pasolini
(Salο` o le 120 giornate di Sodoma, Ιταλία 1975, 116΄)

Εισηγητής: Βαγγέλης Παπαδάκης, θεωρητικός κινηματογράφου, σεναριογράφος

Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de