Βλέμμα στο Φασισμό, Μαρίνα Μαροπούλου, 15.5.2013

Βλέμμα στο Φασισμό- Κύκλος προβολών
Μια ταινία, μια εισήγηση
Απρίλιος-Μάιος 2013

15.5.2013
Μ, του Fritz Lang (Γερμανία 1931, 117΄)

Εισηγήτρια: Μαρίνα Μαροπούλου, ανθρωπολόγος του Δικαίου, επιστημονική
συνεργάτης στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de