Βλέμμα στο Φασισμό, Κατερίνα Καρακάση, 17.4.2013

Βλέμμα στο Φασισμό - Κύκλος προβολών
Μια ταινία, μια εισήγηση
Απρίλιος - Μάιος 2013

17.4.2013
Europa του Lars von Trier (Δανία 1991, 112΄)
Εισηγήτρια: Κατερίνα Καρακάση, καθηγήτρια Λογοτεχνίας και Συγκριτικής
Γραμματολογίας στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de