Βλέμμα στο Φασισμό, Δρ. Λόταρ Μπίσκι, 10.4.2013

Βλέμμα στο Φασισμό - Κύκλος προβολών
Μια ταινία, μια εισήγηση
Απρίλιος - Μάιος 2013

10.4.2013
Αληθινός Φασισμός, του Mikhail Romn, (ΕΣΣΔ 1965, 138')

Εναρκτήρια εκδήλωση με τον Δρ. Λόταρ Μπίσκι, επίτιμο καθηγητή πανεπιστημίου, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος έθεσε υπό την αιγίδα του το πρόγραμμα.

Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de