Βλέμμα στο Φασισμό, Δημήτρης Καρύδας-Γεράσιμος Κουζέλης, 29.5.2013

Βλέμμα στο Φασισμό- Κύκλος προβολών
Μια ταινία, μια εισήγηση
Απρίλιος-Μάιος 2013

29.5.2013
Από τα σύννεφα στην αντίσταση, των Danièle Huillet & Jean-Marie Straub
(Dalla nube alla resistenza,Ιταλία 1979, 104΄)

Εισηγητές: Δημήτρης Καρύδας, φιλόσοφος, επιστημονικός συνεργάτης στο
Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου, και Γεράσιμος Κουζέλης, καθηγητής Επιστημολογίας και Κοινωνιολογίας της Γνώσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de