Επιπτώσεις της κρίσης

Rethinking Europe - 01 Σάσκια Σάσεν - Συνέντευξη

H Σάσκια Σάσεν μας μίλησε για την οικονομία, την μετανάστευση και για το αν είναι η Ελλάδα μέρος ενός πανευρωπαϊκού μοτίβου επιβολής πολιτικών λιτότητας. Δείτε την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη.‪ #‎RethinkingEurope‬

Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de