Επιπτώσεις της κρίσης

Οι επιπτώσεις της κρίσης, η εξάπλωση της φτώχειας και η ολοένα και αυξανόμενη ψαλίδα ανάμεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς είναι ζητήματα που απασχολούν το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ, τόσο στο επίπεδο της καταγραφής τους όσο και στο επίπεδο της ανάλυσης και της πρότασης εναλλακτικών λύσεων αναδιανομής του πλούτου. Μια πρώτη ανάλυση αφορά την εξέλιξη της φτώχειας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, καθώς αποτυπώνεται μια τάση διάκρισης ανάμεσα στον φτωχό Νότο και τον πλούσιο Βορρά, ενώ την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτυγχάνει να παίξει το ρόλο της ως οικοδομήματος βασισμένου στην αλληλεγγύη και την ισότητα.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
18 Οκτωβρίου 2019
Ξύπνησα σε μια χώρα / I woke up in a country
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
23-24 Νοεμβρίου 2018
Αναπαριστώντας τον καπιταλιστικό ρεαλισμό: Κρίση, πολιτική και το οπτικό
1η Αυγούστου 2018
Ανοιχτή πρόσκληση
ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
6 Μαρτίου 2018
Η Ευρώπη στο δρόμο της αλληλεγγύης;
5-23 Οκτωβρίου 2017
Καλλιτέχνες στην Αθήνα – Πόλη της Κρίσης
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
21-24 Σεπτεμβρίου 2017
18ο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης για την Πολιτική Υγείας στην Ευρώπη
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
19/7-6/8 19/7-6/8 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών: Γυναίκες και λιτότητα
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
9-11 Ιουνίου 2017
4ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.Αλ.Ο.)
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
26-27 Νοεμβρίου 2016
Η νέα ριζοσπαστική Αριστερά στην Ευρώπη της κρίσης
ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
14 Ιουνίου 2016
Rethinking Europe
ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
30 Μαΐου 2016
Rethinking Europe
ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
28 Μαΐου 2016
Συνάντηση στρατηγικού σχεδιασμού TTIP CETA
ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
9 Μαρτίου 2016
Rethinking Europe
8 Φεβρουαρίου 2016
Αφιέρωμα στην TTIP
ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
5 Φεβρουαρίου 2016
Rethinking Europe
ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
14 Οκτωβρίου 2015
Η κρίση ως πρόκληση για τη δημοκρατία στην Ελλάδα και την Ευρώπη
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
20-21 Ιουνίου 2015
Δικαίωμα στη στέγη
ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
8 Ιουνίου 2015
Rethinking Europe
ΠΡΟΒΟΛΕΣ & ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
16-27 Μαΐου 2015
Εικόνες της κρίσης
ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
12 Μαΐου 2015
Τι είναι το TTIP;
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
17 Μαρτίου 2015
Το «γερμανικό εργασιακό θαύμα» - Μοντέλο για την Ευρώπη;
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
10-11 Ιουνίου 2014
Εσείς τι ξέρετε για το TTIP;
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
18-20 Απριλίου 2013
Συγκέντρωση του πλούτου και αυξανόμενη φτώχεια

Εκδόσεις

Από τη λιτότητα και την κρίση κοινωνικής αναπαραγωγής στους εργατικούς αγώνες των γυναικών στις ΗΠΑ
Επικίνδυνη Αποστολή: Πασχίζοντας για την έμφυλη ισότητα σε ένα πλαίσιο νεοφιλελεύθερης λιτότητας
Έμφυλη ανισότητα στη σύγχρονη ρωσική κοινωνία
Λιτότητα, φύλο και ανισότητα – η Ιρλανδία μετά την κρίση;
Η θέση της γυναίκας στην πολύπαθη ελληνική οικονομία: η τρομακτική κάθοδος της προόδου μιας κοινωνίας
Ελληνική ποίηση σε ενεστώτα χρόνο
Κατοικία στην Ελλάδα: επιπτώσεις της λιτότητας και προοπτικές
Λιτότητα, έμφυλη ανισότητα και φεμινισμός μετά την κρίση
Πλάνες, συμφέροντα και κερδισμένοι
Χάρτα απορρύθμισης, επίθεση στην εργασία, κατάλυση της δημοκρατίας
Μοντέλο για την Ευρώπη;
Χάρτα απορρύθμισης, επίθεση στην εργασία, κατάλυση της δημοκρατίας
Δημοφιλείς πλάνες για την κρίση χρέους
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de