Αυτοδιοίκηση

Η κρίση έχει φέρει τις τοπικές κοινωνίες αντιμέτωπες τόσο με τις ανάγκες του πληθυσμού τους όσο και με την ευθύνη των κατοίκων τους για μεγαλύτερη συμμετοχή στα κοινά και αλληλοστήριξη. Σε τοπικό επίπεδο έχει φέρει όμως και βαθιές ρήξεις που συνδέονται με το δικαίωμα στη διαφορετικότητα, με τη συμβίωση με άλλες εθνοτικές ομάδες, με το δικαίωμα στην αξιοπρεπή διαβίωση και την αναίρεσή του. Καθώς η κεντρική διοίκηση μειώνει τον προϋπολογισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και εγκαταλείπει τις κοινωνικές δομές, οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να απαντήσουν με δράσεις και πρωτοβουλίες. Το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ οργανώνει ένα πρόγραμμα ανταλλαγής πολιτικών της τοπικής αυτοδιοίκησης από την Ελλάδα και τη Γερμανία, με σκοπό να συμβάλλει στην ανταλλαγή εμπειρίας και να τονίσει τη σημασία μιας αριστερής απάντησης στην πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες, τόσο στο επίπεδο της διοίκησης όσο και της αλληλεγγύης.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
1 Νοεμβρίου 2014
Στρατηγικές της Αριστεράς στην τοπική αυτοδιοίκηση
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
18 Οκτωβρίου 2014
Στρατηγικές της Αριστεράς στην τοπική αυτοδιοίκηση
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
27-28 Σεπτεμβρίου 2014
Στρατηγικές της Αριστεράς στην τοπική αυτοδιοίκηση
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
12-13 Ιουλίου 2014
Στρατηγικές της Αριστεράς στην τοπική αυτοδιοίκηση
ΕΠΙΣΚΕΨΗ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
4-5 Απριλίου 2014
Ξανακερδίζοντας την πόλη μας
ΕΠΙΣΚΕΨΗ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
25-29 Αυγούστου 2013
Η τοπική αυτοδιοίκηση στη Γερμανία και την Ελλάδα σε καιρό κρίσης
ΕΠΙΣΚΕΨΗ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
3-5 Φεβρουαρίου 2013
Τοπική αυτοδιοίκηση: δυνατότητες και όρια δράσης της Αριστεράς με παράδειγμα την Αθήνα, τη Δρέσδη και τη Λιψία
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de