Διαβάστε το κείμενο της Αλίκης Κοσυφολόγου με τίτλο "Συζητώντας για την «ευάλωτη» ισότητα σε καιρούς πανδημίας", το οποίο αποτελεί μια επίκαιρη εισαγωγή στην μελέτη “Women’s Status in a Struggling Greek Economy: The Terrifying Fall of a Society’s progress”, που δημοσιεύτηκε στα αγγλικά τον Φεβρουάριο του 2020 στο πλαίσιο της θεματικής “Feminist Responses against Austerity: How fiscal cost cutting impacts women around Europe” (Rosa Luxemburg Stiftung, 2020). Στόχος των κειμένων αυτών ήταν να συνεισφέρουν σε μια εποικοδομητική κριτική αποτίμηση της συμβολής της «Διακήρυξης του Πεκίνου και της Πλατφόρμας για Δράση» στην προώθηση της ισότητας.

Αλίκη Κοσυφολόγου

Μια λεπτομερής ανάλυση των αποτελεσμάτων των εκλογών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το Σεπτέμβριο του 2015 από τον Ανδρέα Καρίτζη.

Ανδρέας Καρίτζης, διπλωματούχος μηχανικός ΕΜΠ, διδάκτωρ Φιλοσοφίας

Μια σύντομη ανάλυση των αποτελεσμάτων των εκλογών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το Σεπτέμβριο του 2015 από τον Ανδρέα Καρίτζη.

Ανδρέας Καρίτζης, διπλωματούχος μηχανικός ΕΜΠ, διδάκτωρ Φιλοσοφίας

Η Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων ή αλλιώς TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) είναι μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου και ελεύθερων επενδύσεων που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο των –μυστικών– διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ. Το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναγνωρίζει τη σημασία της ενασχόλησης με τις λεπτομέρειες και τις επιπτώσεις της συμφωνίας αυτής. Με μια σειρά από εκδηλώσεις (βλ. και εδώ), το Ίδρυμα προσπαθεί να συμβάλει στη δικτύωση των κινημάτων και στο δυνάμωμα της αντίστασης. Η Δώρα Κοτσακά παρακολούθησε τη διημερίδα στην Ιταλία και γράφει μια σύντομη αναφορά.

Δώρα Κοτσακά, Δρ. Πολιτικής Κοινωνιολογίας

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να εξηγήσει και να προσφέρει στοιχεία για τη φτώχεια, την ανεργία, την κοινωνική πρόνοια και πολιτική, τις πολιτικές φορολόγησης, το εισόδημα, τους μισθούς, την ανισότητα και άλλους σχετικούς δείκτες, ώστε να υπάρξει βαθύτερη κατανόηση των πρόσφατων εξελίξεων στη χώρα.

Zdravko Saveski, Kire Vasilev, Artan Sadiku (μτφρ. Ελένη Οικονόμου)

Μια μελέτη για το συνδικαλιστικό κίνημα στη σύγχρονη Ελλάδα: τα χαρακτηριστικά του, ο ρόλος των συνδικάτων τα τελευταία χρόνια της κρίσης και των μνημονίων, η εξέλιξή τους και οι διεργασίες στο εσωτερικό τους, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. 

Αποστόλης Καψάλης, ερευνητής εργασιακών σχέσεων
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de