Απομονωμένες στο σπίτι ενός άλλου: Οι επιπτώσεις των μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας για τον Covid-19 στις οικιακές βοηθούς στην Ελλάδα

Ένα κείμενο των Τατιάνα Μαυρομάτη και Λώρα Μαραγκουδάκη για τις οικιακές βοηθούς στην Ελλάδα, τον καιρό της πανδημίας.

Συγγραφέας 
Τατιάνα Μαυρομάτη, Λώρα Μαραγκουδάκη
Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de