Αυτοδιοίκηση
28.09.2014

Βασίλης Παπαστεργίου, δικηγόρος, μέλος του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας

 

Θεματική ενότητα ΙΙ: Δημοκρατία - Ισότητα - Διακρίσεις

"Δημοκρατία και δικαιώματα στην κοινωνία της κρίσης"

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de