10.10.2013

Τάσος Κεφαλάς, Μέλος κοινωνικών κινημάτων για την ενέργεια και τα απορρίματα

 

Σύντομο βιογραφικό

Γεννήθηκε στη Λιβαδειά Βοιωτίας το 1956, όπου και ολοκλήρωσε τις μαθητικές σπουδές. Φοίτησε στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Ασκεί το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, εργαζόμενος, κυρίως, στο χώρο των κατασκευών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ειδικότερα κλιματιστικών. Δραστηριοποιείται πολιτικά και κοινωνικά, σαν μέλος τοπικών και θεματικών πρωτοβουλιών-κινήσεων πολιτών με αντικείμενο την ενέργεια, τη διαχείριση των απορριμμάτων, τις εξορυκτικές δραστηριότητες, την υπεράσπιση του δημόσιου χώρου και των κοινωνικών αγαθών κ.ά. Είναι μέλος της «Πρωτοβουλίας Συνεννόησης για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων».

 

 

 

Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de