Αυτοδιοίκηση
27.09.2014

Σοφία Αδάμ, δρ. οικονομολόγος, ειδίκευση σε θέματα κοινωνικής & αλληλέγγυας οικονομίας

 

Θεματική ενότητα Ι: Κοινωνική πολιτική - αλληλεγγύη

"Τοπική αυτοδιοίκηση και κοινωνική οικονομία: Φίλοι ή αντίπαλοι; Θεσμικό πλαίσιο, διεθνείς και εγχώριες πρακτικές"

 

 

Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de