Αυτοδιοίκηση
27.09.2014

Όλγα Κατημερτζή, αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής στο Δήμο Ν. Ιωνίας

 

 

Θεματική Ενότητα Ι: Κοινωνική πολιτική - αλληλεγγύη

"Κοινωνική πολιτική με αριστερό πρόσημο σε έναν δήμο με αριστερή κυβέρνηση: Η εμπειρία από το Δήμο Νέας Ιωνίας"

Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de