11.10.2013

Γιάννης Ευσταθόπουλος, Οικονομολόγος, ειδικός σε θέματα δημόσιων επιχειρήσεων και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

 

Σύντομο βιογραφικό

Τα τελευταία 14 χρόνια εργάζεται ως οικονομολόγος σε ινστιτούτα που σχετίζονται με συνδικάτα και σε άλλους οργανισμούς στην Ελλάδα, την Κύπρο και το ευρωπαϊκό επίπεδο. Κύριο πεδίο του ενδιαφέροντός του είναι το παρόν και το μέλλον των δημόσιων επιχειρήσεων και των οργανισμών κοινής ωφέλειας, στον τομέα των υπηρεσιών ενέργειας, νερού, τηλεπικοινωνιών και οικονομικών.

 

 

 

Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de