Νεοναζισμός
08.12.2014

[EN] Graeme Atkinson, Αγγλία – Hope not Hate

Συζήτηση 7

Η αντιμετώπιση των νεοναζί II: το επικοινωνιακό επίπεδο,

η οικοδόμηση των απαραίτητων κοινωνικών αναχωμάτων.

Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de