Αυτοδιοίκηση
28.09.2014

Ελένη Τάκου, μέλος της Ελληνικής Ένωσης για τα δικαιώματα του ανθρώπου και βοηθός συντονίστρια του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας

 

Θεματική ενότητα ΙΙ: Δημοκρατία - Ισότητα - Διακρίσεις

"Ο ρόλος των δήμων στην προάσπιση των δικαιωμάτων και την κοινωνική συνοχή"

 

 

Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de