Νεοναζισμός
21.11.2014

[DE] Andreas Kemper, Γερμανία – συγγραφέας-ερευνητής

Συζήτηση 5

Δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ της Ακροδεξιάς και της συντηρητικής Δεξιάς:

"νέες" δεξιές ιδεολογίες, αναβίωση του χριστιανικού φονταμενταλισμού,

του αντιφεμινισμού και του κινήματος κατά των αμβλώσεων.

Κοινοί τόποι και γόνιμα εδάφη.

Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de