Επιπτώσεις της κρίσης

Πού ζεις;

Κατοικία στην Ελλάδα: επιπτώσεις της λιτότητας και προοπτικές
04.2019
Συγγραφέας 
Δήμητρα Σιατίτσα

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει την τρέχουσα κατάσταση στον τομέα της κατοικίας στην Ελλάδα, έπειτα από οκτώ χρόνια εφαρμογής σκληρών πολιτικών λιτότητας, εστιαζόμενη ιδιαίτερα στο διάστημα 2015-2019, περίοδο σημαντικών αλλαγών. Μια περίοδο που σημαδεύτηκε, μεταξύ άλλων, από την εφαρμογή και τη λήξη του τρίτου μνημονίου, την έξαρση των προσφυγικών ροών και την ανάκαμψη κλάδων της οικονομίας, όπως ο τουρισμός.
Ιδιαίτερα στο περιβάλλον της Ελλάδας, έπειτα από δέκα χρόνια στασιμότητας του οικοδομικού τομέα και παρά τα μεγάλα αποθέματα που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα, οι ανάγκες για προσιτή ενοικιαζόμενη ή ιδιόκτητη κατοικία θα αυξάνονται. Η διαφοροποίηση των διαθέσιμων επιλογών στέγασης με την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών –κοινωνικής, μη κερδοσκοπικής, συλλογικής, συνεταιριστικής– κατοικίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση του δικαιώματος στη στέγη για όλους και όλες.

Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de