Τα βίντεο της εκδήλωσης

Πίσω στην εκδήλωση
150 χρόνια Καρλ Μαρξ "Το Κεφάλαιο"
Etienne Balibar: 150 χρόνια Καρλ Μαρξ "Το Κεφάλαιο"
John Milios, Welcome address and opening Speech
Michael Heinrich, New readings and new texts: Marx’s Capital after MEGA2
Dimitris Papafotiou, discussant of Michael Heinrich
Spyros Lapatsioras & Dimitris Sotiropoulos: Marx on money
Christos Vallianos, discussant of Lapatsioras & Sotiropoulos
Michael Lebowitz: If you don’t understand the Second Product in Capital, you understand nothing
George Economakis, Discussant of Michael Lebowitz
Etienne Balibar: Marx’s capitalism and ours
Panagiotis Sotiris, discussant of Etienne Balibar
Marta Harnecker: How to read Capital today. Lessons from Latin America
Petros Psarreas, discussant of Marta Harnecker "How to read Capital today"
Soraya Lunardi & Dimitri Dimoulis: The law of capital
Michael Skomvoulis, discussant of Soraya Lunardi & Dimitri Dimoulis: The law of capital
John Milios: Capitalism as a social system and its origins
Vassilis Droucopoulos, discussant of John Milios
Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de