Γερμανία

Το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ είναι ένας από τους μεγαλύτερους φορείς πολιτικής επιμόρφωσης στη Γερμανία. Αποτελεί κομμάτι του βασικού ιδεολογικού ρεύματος του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Το Ίδρυμα προέκυψε μέσα από την ομάδα «Κοινωνικής Ανάλυσης και Πολιτικής Επιμόρφωσης» (Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e. V.) που ιδρύθηκε το 1990 στο Βερολίνο. Από τότε εξελίχθηκε σε ένα ινστιτούτο πολιτικής επιμόρφωσης με δράση σε ολόκληρη τη Γερμανία, σε ένα φόρουμ συζήτησης για την κριτική σκέψη και τις εναλλακτικές πολιτικές λύσεις καθώς και σε ένα ερευνητικό κέντρο για την ανάπτυξη και την πρόοδο της κοινωνίας. Στις εργασίες του Ιδρύματος συμμετέχουν πολλοί εθελοντές. 

Το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ είναι:

  • τα ενεργά και υποστηρικτικά μέλη του Ιδρύματος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με Πρόεδρο την Δρ. Dagmar Enkelmann και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Δρ. Florian Weis
  • οι επιστήμονες των συμβουλευτικών επιτροπών και οι συγγραφείς των εκδόσεών μας· οι υπότροφοι και οι συνεργαζόμενοι καθηγητές· οι εκατοντάδες εθελοντές
  • οι περίπου 150 εργαζόμενοι με καθήκοντα στην Ακαδημία για την Πολιτική Επιμόρφωση, το Ινστιτούτο Κοινωνικής Ανάλυσης, το Κέντρο Διεθνούς Διαλόγου και Συνεργασίας, το Τμήμα Υποτροφιών και Υποστήριξης Σπουδαστών, το Αρχείο Δημοκρατικού Σοσιαλισμού και τα Τμήματα Πολιτικής Επικοινωνίας, Οικονομικών και Μηχανοργάνωσης
  • τα 16 ιδρύματα πολιτικής επιμόρφωσης που πρόσκεινται στο DIE LINKE και έχουν έδρα στα ισάριθμα κρατίδια της Γερμανίας. Αυτά τα ιδρύματα λειτουργούν ως ανεξάρτητες δομές και συνεργάζονται με το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ μέσω της σύμπραξης όλων των Ιδρυμάτων Ρόζα Λούξεμπουργκ που λειτουργούν στη Γερμανία (Stiftungsverbund).

Το 1992 το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ αναγνωρίστηκε από το Κόμμα Δημοκρατικού Σοσιαλισμού (PDS) –σήμερα DIE LINKE– ως επίσημο ίδρυμα του κόμματος με δραστηριότητα σε ολόκληρη τη Γερμανία. Στο πλαίσιο της σύμπραξης όλων των Ιδρυμάτων Ρόζα Λούξεμπουργκ που λειτουργούν στη Γερμανία (Stiftungsverbund), συνεργάζεται στενά με τα ιδρύματα και τις οργανώσεις του κόμματος DIE LINKE σε όλα τα ομοσπονδιακά κρατίδια. 

Στόχοι

Το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ

  • έχει ως κεντρική δραστηριότητα την οργάνωση της πολιτικής επιμόρφωσης και τη διάδοση της γνώσης για τις κοινωνικές σχέσεις σε έναν κόσμο παγκοσμιοποιημένο, άδικο και εχθρικό
  • είναι χώρος κριτικής ανάλυσης του σύγχρονου καπιταλισμού, κέντρο προγραμματικής συζήτησης για έναν σύγχρονο δημοκρατικό σοσιαλισμό, σοσιαλιστικό think-tank εναλλακτικών πολιτικών λύσεων
  • είναι τόσο στη Γερμανία όσο και διεθνώς ένα φόρουμ διαλόγου μεταξύ των αριστερών σοσιαλιστικών δυνάμεων, των κοινωνικών κινημάτων και οργανώσεων, των αριστερών διανοουμένων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων·
  • στηρίζει νέους διανοούμενους με προπτυχιακές και μεταπτυχιακές υποτροφίες
  • παρέχει κίνητρα για την αυτόνομη κοινωνικοπολιτική δραστηριότητα και υποστηρίζει την κινητοποίηση υπέρ της ειρήνης και της φιλικής συνύπαρξης όλων των λαών, υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης.

 

Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de