Αυτοδιοίκηση
3-5
Φεβρουαρίου 2013
Αθήνα, Γραφεία Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ

Τοπική αυτοδιοίκηση: δυνατότητες και όρια δράσης της Αριστεράς με παράδειγμα την Αθήνα, τη Δρέσδη και τη Λιψία

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης: 

Η κρίση της οικονομίας έχει οδηγήσει σε κατάσταση ανά­γκης τον πληθυσμό της Ελλάδας, με αποτέλεσμα να οξύνο­νται διαρκώς τα προβλήματα στους τομείς της σίτισης, της στέγασης, της ιατρικής περίθαλψης, της εργασίας, της παι­δείας, του πολιτισμού. Η πολιτεία δεν αντιμετωπίζει επαρ­κώς τα προβλήματα αυτά και δεν διατίθεται να συμβάλει στη λύση τους. Η ανάγκη στην οποία έχει περιέλθει ο πληθυσμός έχει και άλλες συνέπειες: (πολιτική) απελπισία, αύξηση του αριθμού των αυτοκτονιών, άνοδο του νεοναζισμού, αδρά­νεια, απάθεια. Η Αριστερά βρίσκεται λοιπόν αντιμέτωπη με μια μεγάλη πρόκληση, και καλείται να προσφέρει ελπίδα και προοπτική. Πώς μπορεί να δράσει στην καρδιά της κοινωνί­ας, στις γειτονιές και τις πόλεις; Πώς μπορεί να παρέχει πρα­κτική υποστήριξη σε όσους την έχουν ανάγκη, προβάλλοντας παράλληλα και ένα άλλο μοντέλο ζωής και συνύπαρξης; Με άξονα αυτά τα ερωτήματα, το ΙΡΛ (Παράρτημα Ελλάδας – Γραφείο Βρυξελλών) οργανώνει μια ανταλλαγή πολιτικών της τοπικής αυτοδιοίκησης από την Αθήνα, τη Δρέσδη και τη Λιψία, ώστε να γίνει μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και να μπουν οι βάσεις για μια πολιτική συνεργασία.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de