Επιπτώσεις της κρίσης
28
Μαΐου 2016
Ελληνικό Μολύβι (Ιερά Οδός 154 & Νάξου - Μετρό Ελαιώνας)

Συνάντηση στρατηγικού σχεδιασμού TTIP CETA

H Ελληνική Πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TiSA (Δίκτυο οργανώσεων, συλλογικοτήτων και ενεργών πολιτών) διοργανώνει συνάντηση στρατηγικoύ σχεδιασμού για όσους δραστηριοποιούνται, ενδιαφέρονται και επιθυμούν να αναπτύξουν δράσεις σε τομείς που επηρεάζονται από την TTIP CETA.
 
Σκοποί της συνάντησης είναι:
α) Να υπάρξει ενημέρωση για τις εξελίξεις
β) Να προετοιμαστεί η διεθνής δράση ενάντια στις συμφωνίες [Οκτώβριος – Νοέμβριος 2016]
γ) Μέσω των τραπεζιών εργασίας να υπάρξουν ειδικές δράσεις ανά θέμα.
 
Έχουν προγραμματιστεί τα εξής τραπέζια εργασίας:
  1. Αγροτική παραγωγή και διατροφική ασφάλεια,
  2. Ελεύθερες Ζώνες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και Δημόσιες Υπηρεσίες,
  3. Εργατικά δικαιώματα και Ανάπτυξη,
  4. ISDS, ICS Δημοκρατία και Προσωπικά Δεδομένα,
  5. Κλιματική Αλλαγή, Ενέργεια, Περιβάλλον.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Ελληνικό Μολύβι (Ιερά Οδός 154 & Νάξου - Μετρό Ελαιώνας, 10:30 - 16:30)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de