Επιπτώσεις της κρίσης
18-20
Απριλίου 2013
Αθήνα, Amalia Hotel

Συγκέντρωση του πλούτου και αυξανόμενη φτώχεια

Αίτια, τάσεις και στρατηγικές αντιμετώπισης
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης: 

Ο αριθμός των ανθρώπων που επηρεάζονται από τη φτώχεια στην Ευρώπη αυξάνεται, όπως αυξάνεται και το ιδιωτικό και το δημόσιο χρέος. Συγχρόνως αυξάνεται και ο ιδιωτικός πλούτος μιας μικρής ομάδας ανθρώπων και η οικονομική ισχύς συγκεντρώνεται σε όλο και λιγότερους. Περίπου το 10% των Ευρωπαίων έχουν στην κατοχή τους το 60 με 70% του πλούτου στην Ευρώπη.
Ενώ γνωρίζουμε πολλά για τη φτώχεια, έχουμε ελάχιστα στοιχεία και πληροφορίες για τις συνέπειες και τις επιπτώσεις τής ολοένα και πιο άνισης κατανομής του πλούτου, η οποία θεωρείται η βασική αιτία της σημερινής κρίσης.
Όλο και περισσότερα κοινωνικά κινήματα αρχίζουν να συζητούν το ζήτημα αυτό και οργανώνουν εκστρατείες σε εθνικό επίπεδο, απαιτώντας υψηλότερη φορολογία για τους πλούσιους. Σε ορισμένες χώρες, όπως η Γερμανία, στους υποστηρικτές αυτού του αιτήματος συγκαταλέγονται ακόμη και πλούσιοι.

Οι στόχοι του τριήμερου συνεδρίου είναι:

  • να συνοψίσουμε τις σημερινές τάσεις σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση του πλούτου και την αύξηση της φτώχειας σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ (στοιχεία για τη φτώχεια, για την αναδιανομή του πλούτου, για τις θεμελιώδεις αιτίες της κατάστασης κ.λπ.),
  • να συζητήσουμε μαζί τις επιπτώσεις τής ολοένα και πιο άνισης κατανομής του πλούτου για την κοινωνική συνοχή, το κράτος πρόνοιας και τη δημοκρατία,
  • να κάνουμε μια καταγραφή των υπαρχουσών εθνικών και/ή ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών και εκστρατειών για την αντιμετώπιση του ζητήματος,
  • να στοχαστούμε από κοινού και να επινοήσουμε στρατηγικές και προσεγγίσεις για τη μείωση της άνισης κατανομής του πλούτου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de