από 19
Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών: Υπηρεσίες μετάφρασης / Υπηρεσίες επιμέλειας κειμένων

Το ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ - Παράρτημα Ελλάδας επιθυμεί να συνάψει:

α) μια μακροπρόθεσμη συμφωνία παροχής υπηρεσιών μετάφρασης μέσω διαδικασίας υποβολής προσφορών για τους εξής γλωσσικούς συνδυασμούς:

- από Ελληνικά προς Αγγλικά

- από Ελληνικά προς Γερμανικά

- από Αγγλικά προς Ελληνικά

- από Αγγλικά προς Γερμανικά

- από Γερμανικά προς Ελληνικά

- από Γερμανικά προς Αγγλικά

Οι μεταφραστές που ενδιαφέρονται θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το γραφείο μας στο [email protected] (δηλώνοντας για ποιον ή ποιους γλωσσικούς συνδυασμούς ενδιαφέρονται) για να λάβουν τα απαραίτητα έγγραφα και να υποβάλλουν την προσφορά τους στην ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο έως τις 2 Νοεμβρίου 2018.

 

β) μια μακροπρόθεσμη συμφωνία παροχής υπηρεσιών επιμέλειας κειμένων μέσω διαδικασίας υποβολής προσφορών, για τις εξής γλώσσες:

- Ελληνικά

- Αγγλικά

- Γερμανικά

Οι επιμελητές που ενδιαφέρονται θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το γραφείο μας στο [email protected] (δηλώνοντας για ποια ή ποιες γλώσσες ενδιαφέρονται) για να λάβουν τα απαραίτητα έγγραφα και να υποβάλλουν την προσφορά τους στην ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο έως τις 2 Νοεμβρίου 2018.

Σας ενημερώνουμε ότι:

- δεν θα λάβουμε υπόψη αιτήσεις που θα αποσταλούν μετά την ημερομηνία αυτή.

Το Ίδρυμα θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψήφιους των οποίων η προσφορά έχει γίνει αποδεκτή μέχρι τις 9 Νοεμβρίου 2018.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de