Από 10
Μαρτίου 2020

Πρόσκληση υποβολής προσφορών: Υπηρεσίες γραφιστικού σχεδιασμού

Το ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ - Παράρτημα Ελλάδας επιθυμεί να συνάψει:

Μια μακροπρόθεσμη συμφωνία παροχής υπηρεσιών γραφιστικού σχεδιασμού μέσω διαδικασίας υποβολής προσφορών.

Οι γραφίστες που ενδιαφέρονται θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το γραφείο μας στο [email protected] για να λάβουν τα απαραίτητα έγγραφα και να υποβάλλουν την προσφορά τους στην ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο έως τις 24/3/2020

Σας ενημερώνουμε ότι:

- δεν θα λάβουμε υπόψη αιτήσεις που θα αποσταλούν μετά την ημερομηνία αυτή.

Το Ίδρυμα θα επικοινωνήσει, μέχρι τις 30/3/2020, μόνο με τους υποψήφιους των οποίων η προσφορά έχει γίνει αποδεκτή.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de