Μετανάστευση
30.4-14.5
30.4-14.5.2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών: Κοινωνικός αποκλεισμός και παραβατικότητα των ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων στις μεσογειακές χώρες πρώτης εισόδου (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία)

Το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ καλεί για υποβολή προσφορών για μια έρευνα, στην αγγλική γλώσσα, με θέμα «Social exclusion and delinquency of unaccompanied refugee minors in the Mediterranean countries of first entry (Greece, Italy, Spain)». Δείτε λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο παρακάτω.

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν έως τις 14 Μαΐου 2018. Η μελέτη θα παραδοθεί δύο μήνες μετά την ανάθεησ. Όποια/όποιος αναλάβει τη μελέτη θα ενημερωθεί έως τις 17 Μαΐου. Αρνητικές απαντήσεις δεν θα σταλούν.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de