Επιπτώσεις της κρίσης
19/7-6/8
19/7-6/8 2017

Πρόσκληση υποβολής προσφορών: Γυναίκες και λιτότητα

Το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ καλεί για υποβολή προτάσεων για μια μελέτη, στην αγγλική γλώσσα, με θέμα «Feminist Approaches against Austerity Regimes». Δείτε λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο παρακάτω.

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν έως τις 6 Αυγούστου 2017. Η μελέτη θα παραδοθεί έως τις 30 Οκτωβρίου 2017. Όποια/όποιος αναλάβει τη μελέτη θα ενημερωθεί έως τις 10 Αυγούστου. Αρνητικές απαντήσεις δεν θα σταλούν.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de