έως 5
Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών: Ενοικίαση εξοπλισμού διερμηνείας & audiovisual

Το ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ - Παράρτημα Ελλάδας επιθυμεί να συνάψει μια μακροπρόθεσμη συμφωνία ενοικίασης εξοπλισμού διερμηνείας & audiovisual, μέσω διαδικασίας υποβολής προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το γραφείο μας στο [email protected] για να λάβουν τα απαραίτητα έγγραφα και να υποβάλλουν την προσφορά τους στην ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο έως τις 5 Οκτωβρίου 2018.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν θα λάβουμε υπόψη αιτήσεις που θα αποσταλούν μετά την ημερομηνία αυτή.

Το Ίδρυμα θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψήφιους των οποίων η προσφορά έχει γίνει αποδεκτή μέχρι τις 19 Οκτωβρίου 2018.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de