Απρίλος - Μάϊος 2020

Pandemic diaries from Greece

Παρότι δεν είμαστε ακόμη σε θέση να αξιολογήσουμε πλήρως τις συνολικές επιπτώσεις της, θεωρούμε βέβαιο ότι την κρίση του covid-19 θα ακολουθήσει μια μεγαλύτερη κρίση, οικονομική αλλά και κοινωνική, με σημαντικές επιπτώσεις στους μισθούς, τα εργασιακά δικαιώματα, το υγειονομικό σύστημα, τις συντάξεις και άλλους τομείς που συνήθως συμπαρασύρονται στη δίνη μιας ανάλογης πραγματικότητας όπως αυτή που βίωσε την προηγούμενη δεκαετία η Ελλάδα.

Στην προσπάθειά μας να συνθέσουμε μια πληρέστερη εικόνα της κατάστασης στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, να αναλύσουμε αλλά και να ερμηνεύσουμε το μεταβαλλόμενο περιβάλλον γύρω μας, θα σας κρατάμε ενήμερους μέσω σύντομων αναφορών, κειμένων και συνεντεύξεων όχι μόνο σχετικά με τις εξελίξεις στην αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά κυρίως, όσον αφορά τον αντίκτυπό σε διάφορες πτυχές της καθημερινής ζωής και της κοινωνίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de