μέχρι 30
Νοεμβρίου 2018

Νέα θέση εργασίας: Project Manager στο Παράρτημα Ελλάδας

Το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ, Παράρτημα Ελλάδας αναζητά έναν/μία Project Manager (πλήρους απασχόλησης) με έμφαση στο μεταναστευτικό και αρμοδιότητες για δραστηριότητες στην Ελλάδα και τη Νότια Ευρώπη.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de