μέχρι 8
Σεπτεμβρίου 2019

Νέα θέση εργασίας: Office/PR Manager στο Παράρτημα Ελλάδας

Το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ, Παράρτημα Ελλάδας αναζητά έναν/μία Office / PR Manager (πλήρους απασχόλησης).

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de