6
Μαρτίου 2013
Αθήνα, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών

Η υγεία στην περίοδο της κρίσης στην Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ευρώπη

Μια αριστερή ματιά στις εξελίξεις και τις προοπτικές των συστημάτων υγείας
Poster: 

Η πολιτική λιτότητας που υπαγορεύει η τρόικα στην Ελλάδα επηρεάζει και το ελληνικό σύστημα υγείας: αφενός αυξάνεται ο αριθμός των ανασφάλιστων, αφού έπειτα από έναν χρόνο οι άνεργοι χάνουν και την ασφάλισή τους· αφετέρου ο ΕΟΠΥΥ, ο νέος φορέας ασφάλισης που ιδρύθηκε καθ’ υπαγόρευση της τρόικας, είναι μονίμως υποχρηματοδοτούμενος. Η κατάσταση αυτή, προφανώς βασισμένη σε πολιτικές επιλογές, έχει ολέθριες συνέπειες: μεταξύ άλλων, τα φάρμακα παρέχονται στους ασθενείς μόνο με πληρωμή, πράγμα που φέρνει σε απελπισία ασθενείς με χαμηλότερα εισοδήματα ή/και χρόνιες ασθένειες – αφού ουσιαστικά το κράτος τούς αρνείται το δικαίωμα στην περίθαλψη.

Μέσα σε αυτό το τοπίο, στις αρχές του 2012 το γερμανικό Υπουργείο Υγείας ανέλαβε το ρόλο του «Domain Leader» για τις μεταρρυθμίσεις στο ελληνικό σύστημα υγείας. Με δεδομένο ότι η Γερμανία είναι συνυπεύθυνη για την πολιτική λιτότητας που ακολουθεί η τρόικα και ότι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στη Γερμανία ανήκει στους Φιλελεύθερους (FDP), δεν αναμένεται βελτίωση της κατάστασης.

Η εκδήλωση έγινε με στόχο την ανταλλαγή απόψεων για τις εξελίξεις στην πολιτική της υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και την ενημέρωση του κοινού για το τι έχει να περιμένει ή να φοβάται η Ελλάδα από τη γερμανική πλευρά σε αυτόν τον τομέα. Η δραστηριοποίηση του γερμανικού Υπουργείου Υγείας στην Ελλάδα δεν ήταν ως τώρα γνωστή, παίζει όμως σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του ελληνικού συστήματος υγείας. Τη γνώση αυτή θέλησε να μεταφέρει και να διαδώσει το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de