1-3
Ιουλίου 2016
Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια

19ο αντιρατσιστικό φεστιβάλ

Στις 1, 2 και 3 Ιουλίου θα μας βρείτε στο 19ο αντιρατσιστικό φεστιβάλ, στην Πανεπιστημιούπολη (Ιλίσια). Θα βρείτε όλες τις εκδόσεις μας δωρεάν. Σας περιμένουμε!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de