Παραγγελία εκδόσεων

Επιλέξτε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω εκδόσεις,  σε μία ή περισσότερες γλώσσες στις οποίες διατίθεται η κάθε έκδοση και συμπληρώσετε τον αντίστοιχο αριθμό αντιτύπων που επιθυμείτε.

Στη συνέχεια συμπληρώστε τα στοιχεία παραλήπτη (ονοματεπώνυμο, δ/νση, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail).

Οι εκδόσεις διατίθενται δωρεάν και δεν επιβαρύνεστε με έξοδα αποστολής.

 

(Μπορείτε να συμπληρώσετε επιπλέον παρατηρήσεις/διευκρινήσεις)
Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de